Ψευδοροφές Καρέ Αλουμινίου

Ψευδοροφές Καρέ Αλουμινίου

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΚΑΡΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κατασκευάζονται από κράματα αλουμινίου ή χάλυβα. Υπάρχουν τρεις τύποι μεταλλικών ψευδοροφών, με πλάκες, καρέ και λωρίδες.

Η τοποθέτηση τους είναι γρήγορη και εύκολη και η στήριξη τους γίνεται πάνω σε σκελετό κρυφό ή μη.

Επειδή τα ελάσματα παράγονται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και οι επιφάνειές τους μπορεί να είναι λείες ή με διάτρηση διαφόρων μορφών,έχουμε πολλές επιλογές ώστε να καταλήγουμε σε διαφορετικό κάθε φορά αισθητικό αποτέλεσμα.

Τόσο οι πλάκες όσο και οι λωρίδες, έχουν εύκολη αποσυναρμολόγηση και είναι ηχοαπορροφητικές αναλόγως της διάτρησής τους.

Οι πλάκες ψευδοροφών, είτε από χάλυβα είτε από αλουμίνιο,είναι δυνατόν να επενδυθούν με μονωτική ύλη ώστε να έχουμε ισχυρότερη πυραντίσταση.