Προμελέτη

Προμελέτη

Έχουμε δυνατότητα σύνταξης πολύ γρήγορης και οικονομικής προμελέτης ,σε μορφή απλής σχεδιασμένης πρότασης ,

βάσει της οποίας θα προκύπτει ένας πρόχειρος προϋπολογισμός του έργου , προκειμένου να καθοριστεί στους στόχους σε σχέση με τις δυνατότητες .