Προμελέτη

Προμελέτη

Έχουμε δυαντότητα σύνταξης πολύ γρήγορης και οικονομικής Προμελέτης ,σε μορφή απλής σχεδιασμένης πρότασης , βάσει της οποίας θα προκύπτει ένας πρόχειρος προυπολογισμός του έργου , προκειμένου να καθοριστεί στους στόχους σε σχέση με τις δυνατότητες .