Κατασκευές Τσιμεντοσανίδας

Κατασκευές Τσιμεντοσανίδας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ

Η δόμηση εξωτερικής τοιχοποιίας κτιρίων με τσιμεντοσανίδα αποτελεί εναλλακτική λύση έναντι της βαριάς και χρονοβόρας συμβατικής εξωτερικής τοιχοποιίας.

Η δόμηση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδες και εσωτερικά με γυψοσανίδες σε μεταλλικό σκελετό και μόνωση πετροβάμβακα είναι νέος τρόπος κατασκευής με εξαιρετικές ιδιότητες.

Το χαμηλό βάρος, η αντισεισμική συμπεριφορά, η ταχύτητα δόμησης, καθώς και οι εξαιρετικές επιδόσεις σε ηχομόνωση,θερμομόνωση και πυροπροστασία καθιστούν τους τοίχους ελκυστικού.