Κατασκευές Τσιμεντοσανίδας

Κατασκευές Τσιμεντοσανίδας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ

Η δόμηση εξωτερικής τοιχοποιίας κτιρίων με τσιμεντοσανίδα αποτελεί εναλλακτική λύση έναντι της βαριάς και χρονοβόρας συμβατικής εξωτερικής τοιχοποιίας .Η δόμηση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδες και εσωτερικά με γυψοσανίδες σε μεταλλικό σκελετό και μόνωση πετροβάμβακα είναι νέος τρόπος κατασκευής με εξαιρετικές ιδιότητες . Το χαμηλό βάρος , η αντισεισμική συμπεριφορά , η ταχύτητα δόμησης , καθώς και οι εξαιρετικές επιδόσεις σε ηχομόνωση , θερμομόνωση και πυροπροστασία καθιστούν τους τοίχους ελκυστικού.