Μελέτες Διακόσμησης σε συνεργασία με το γραφείο DLP Architects

Μελέτες Διακόσμησης σε συνεργασία με το γραφείο DLP Architects

Η Μελέτη Διακόσμησης απαρτίζεται από σχέδια , σκίτσα , προτάσεις χρωμάτων & υλικών ( mood boards ) και παρουσιάσεις τρισδιάστατων απεικονίσεων .

Ανάλογα με την  περίπτωση σχεδιάζονται οι ειδικές κατασκευές και όλες οι απαραίτητες για την κατασκευή τεχνικές λεπτομέρειες .

Υπάρχει επίσης δυνατότητα σύνταξης πλήρης Μελέτης Αρχιτεκτονικού Φωτισμού .