Μελέτες Διακόσμησης σε συνεργασία με το γραφείο DLP Architects

Μελέτες Διακόσμησης σε συνεργασία με το γραφείο DLP Architects

Η Μελέτη Διακόσμησης απαρτίζεται από σχέδια , σκίτσα , προτάσεις χρωμάτων & υλικών ( mood boards ) και παρουσιάσεις τρισδιάστατων απεικονίσεων . Ανάλογα με την  περίπτωση σχεδιάζονται οι ειδικές κατασκευές και όλες οι  απαραίτητες για την κατασκευή τεχνικές λεπτομέρειες . Υπάρχει επίσης δυνατότητα σύνταξης πλήρης Μελέτης Αρχιτεκτονικού Φωτισμού .