Κατασκευές Τζακιών

Κατασκευές Τζακιών

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΖΑΚΙΩΝ

Με την γυψοσανίδα έχουμε την δυνατότητα να επενδύσουμε νέα ή παλιά τζάκια δημιουργώντας ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την καλή λειτουργία του χώρου δίπλα από το τζάκι π.χ. ράφια , εσοχές κ.ά