ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Διαμόρφωση Χώρων συνεργάζεται επί μόνιμης βάσης με τους DLP Architects με τους οποίους έχει δημιουργήσει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης εξασφαλίζοντας σιγουριά από την σύλληψη μέχρι το εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Αναλαμβάνονται μελέτες ανακαίνισης αλλά και ανέγερσης πάσης φύσεως κτιρίων .

Υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης όλων των απαραίτητων μελετών ανάλογα με την περίπτωση και τις επιθυμίες του πελάτη όπως διακοσμητική μελέτη , αρχιτεκτονική μελέτη , μηχανολογική ,στατική ,μελέτη φωτισμού κ.α.