Παρουσιάσεις τριασδιάστατων απεικονίσεων ( 3D renderings)

Παρουσιάσεις τριασδιάστατων απεικονίσεων ( 3D renderings)

Οι τρισδιάστατες απεικονίσεις γίνονται μετά από ολοκληρωμένη μελέτη καθώς εμφανίζονται οι νέοι διαμορφωμένοι χώροι με την επίπλωση τους

μαζί με όλες τις επιλογές χρωμάτων και υλικών όπως έχουν συναποφασιστεί με τον πελάτη .

Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να γίνει παρουσίαση, βάσει της Προμελέτης με ενδεικτικά έπιπλα , χρώματα και υλικά .